Проблемно-ориентирано обучение – основна стратегия на обучение в информационното общество


Михова, Маринела (2003) Проблемно-ориентирано обучение – основна стратегия на обучение в информационното общество Сб. от Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Научни трудове, кн.N 73-II. В. Търново: Издателски център НВУ "Васил Левски", 2003, с. 80-85. ISSN 0861-0312


 
  Доклад
 
 Издадено
  13285
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/