Някои аспекти на връзката система-общество-образование-дизайн на обучение


Михова, Маринела (2003) Някои аспекти на връзката система-общество-образование-дизайн на обучение Сб. от Юбилейна научна конференция “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Научни трудове, кн.N 73-II. В. Търново: Издателски център НВУ "Васил Левски", 2003, с. 67-74. ISSN 0861-0312


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  13283
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/