Законът “Нито едно дете да не изостава” - равен образователен шанс за всички деца в САЩ


Михова, Маринела (2003) Законът “Нито едно дете да не изостава” - равен образователен шанс за всички деца в САЩ В: Сб. Равен шанс за образование и социална интеграция. Деца със специални образователни потребности, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, 16-122.


 
  Доклад
 
 Издадено
  13282
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/