Образователни инициативи на американската администрация, ориентирани към децата от нискодоходни семейства, децата - билингвисти и децата в риск


Михова, Маринела (2003) Образователни инициативи на американската администрация, ориентирани към децата от нискодоходни семейства, децата - билингвисти и децата в риск Сб. от Международна научна конференция "Равен шанс за образование и социална интеграция. Деца с различен етнически произход", Пловдив, 11-13 април, 2003 г. Ред. Д. Лефтерова. Пловдив: ИМН, 2003, с. 24-30.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  13281
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/