Някои методически изисквания при използването на персоналните компютри в учебния процес


Тодоров, Георги (1987) Някои методически изисквания при използването на персоналните компютри в учебния процес Сб.н.тр.ВВОВУ “В.Левски” -В.Търново, кн.16, стр. 61 -66.


 
  
 
 
  1328
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/