Някои техники за подобряване на учебната мотивация


Михова, Маринела (2001) Някои техники за подобряване на учебната мотивация Юбилейна конференция в Шуменския университет “Св. Константин Преславски”. Октомври, 2001.


 
  Доклад
 
 Издадено
  13272
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/