Някои аспекти на учебната мотивация. Принципи и критерии-стандарти


Михова, Маринела (2001) Някои аспекти на учебната мотивация. Принципи и критерии-стандарти Юбилейна конференция в Шуменския университет “Св. Константин Преславски”. Октомври, 2001.


 
  Доклад
 
 Издадено
  13271
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/