Някои тенденции в развитието на предучилищното възпитание в страните от европейската общност


Михова, Маринела (2001) Някои тенденции в развитието на предучилищното възпитание в страните от европейската общност Юбилейна конференция Шуменския университет “Св. Константин Преславски”. Октомври, 2001.


 
  Доклад
 
 Издадено
  13270
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/