Използване на персоналния компютър за определяне напрегнатостта на полето от излъчватели с приземна вълна.(Пулов Й., Тодорова М.К.)


Тодоров, Георги (1986) Използване на персоналния компютър за определяне напрегнатостта на полето от излъчватели с приземна вълна.(Пулов Й., Тодорова М.К.) Военна техника, бр. 7 стр. 8-10.


 
  
 
 
  1327
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/