Относно формирането на умения у учениците за решаване на дидактически тест


Михова, Маринела (2001) Относно формирането на умения у учениците за решаване на дидактически тест Сб. от Научна конференция'2001 “Технологии, сигурност, екология”. Научни трудове Кн. 70. Философия, История, Психология, Политология. В. Търново, ВВОУ “В. Левски”, 2001, с.332-339. .ISSN 0861-0312


 
  Доклад
 
 Издадено
  13269
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/