Относно конструирането на нестандартизирания дидактическия тест


Михова, Маринела (2001) Относно конструирането на нестандартизирания дидактическия тест Сб. от Научна конференция'2001 “Технологии, сигурност, екология”. Научни трудове Кн. 70. Философия, История, Психология, Политология. В. Търново, ВВОУ “В. Левски”, 2001, с.324-332.ISSN 0861-0312


 
  Доклад
 
 Издадено
  13268
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/