Проблемите на семейното възпитание на страниците на българските възрожденски буквари. Научно-теоретична конференция “Семейството като възпитателен фактор”. В.Търново, 2 – 3.


Михова, Маринела (1994) Проблемите на семейното възпитание на страниците на българските възрожденски буквари. Научно-теоретична конференция “Семейството като възпитателен фактор”. В.Търново, 2 – 3. Научно-теоретична конференция “Семейството като възпитателен фактор”. В.Търново


 
  Доклад
 
 Издадено
  13267
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/