За отношението на учениците от НУВ към училището. Сб. Хуманизиране на педагогическия процес. Международна научна конференция “200 години от рождението на Неофит Рилски”, Благоевград, 169-170.


Михова, Маринела (1993) За отношението на учениците от НУВ към училището. Сб. Хуманизиране на педагогическия процес. Международна научна конференция “200 години от рождението на Неофит Рилски”, Благоевград, 169-170. Сб. Хуманизиране на педагогическия процес. Международна научна конференция “200 години от рождението на Неофит Рилски”, Благоевград,


 
  Доклад
 
 Издадено
  13266
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/