Възможностите на стажантската практика за формиране комуникативни способности от студентите от специалност НУП


Михова, Маринела (1992) Възможностите на стажантската практика за формиране комуникативни способности от студентите от специалност НУП Сб. от Международна научно- практическа конференция “Проблеми на професионално – педагогическата подготовка на учителските кадри”. 26 – 27 юни 1992, Добрич.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  13265
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/