Някои аспекти на връзката между мисленето на детето, неговите въпроси и обучението


Михова, Маринела (1992) Някои аспекти на връзката между мисленето на детето, неговите въпроси и обучението Сб. Развиващи функции на учебния процес в детската градина. Научно-практическа конференция - 31 май-1 юни 1992. В. Търново, 30-32.


 
  Доклад
 
 
  13264
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/