Историческата стойност на “Българский буквар” на Георгий Бусилин


Михова, Маринела (1990) Историческата стойност на “Българский буквар” на Георгий Бусилин Юбилейна научна сесия посветена на 45 години ВНВВУ “Г. Бенковски”, 22 май1990.


 Направен е педагогически, дидактически и методически анализ на “Българский буквар” на Георгий Бусилин.
  Доклад
 
 Издадено
  13261
 Маринела Михова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/