Човекът - перспективи на разума.


Христов, Христо (1996) Човекът - перспективи на разума. Любомъдрие, Т.1.,ПАН-ВТ,В.Търново, 131-139.


 Рационално и ирационално в историческото развитие, проблемът за съвременния човек.
  Статия
 Разум, история, прогрес.
 Издадено
  13257
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/