За природата на философията.


Христов, Христо (1995) За природата на философията. "Философия", № 6, 46-50.


 Същност на философстването като движение от обекта към субекта /човека/, закономерности на познавателния процес.
  Статия
 Философията като самопознание и самоусъвършенстване.
 Издадено
  13256
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/