Индивидуалност и социална определеност.


Христов, Христо (2001) Индивидуалност и социална определеност. "Философия", № 4, 18-23


 Човешката индивидуалност като цел на историческото развитие - етапи и особености.
  Статия
 Човек, история, прогрес.
 Издадено
  13255
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/