Философската антропология като метафизика.


Христов, Христо (2003) Философската антропология като метафизика. Ценности и ценностни отношения, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново,55-64


 Философията на човека като висш и последен етап от развитието на философската система.
  Статия
 Човекът като смислова цел на философстването.
 Издадено
  13254
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/