Човек и глобализация.


Христов, Христо (2010) Човек и глобализация. Глобализацията. Философски и социологически аспекти. Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 57-72.


 Същност и особености на глобализацията като реализация на човека, преимущества и недостатъци на глобалното развитие.
  Статия
 Глобализираният човек, закономерности на развитие.
 Издадено
  13253
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/