Измерения на всеобщността от антропологически позиции.


Христов, Христо (2011) Измерения на всеобщността от антропологически позиции. Съвременни философски изследвания, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново,188-206


 Човекът като модел, изразител и творец на общност, философстването като придаване на всеобщност, логически и лингвистични аспекти.
  Статия
 Човек, познание, философия.
 Издадено
  13252
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/