Измерения на дискурса. (Философията като дискурс, дискурсът като философстване).


Христов, Христо (2013) Измерения на дискурса. (Философията като дискурс, дискурсът като философстване). Философският дискурс, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 13-27


 Философията като образец на дискурсивно мислене, типология на достигане на дискурсивна мъдрост.
  Статия
 Същност на философстването като дискурсивна процедура и резултат
 Издадено
  13251
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/