Научното познание като светогледен проблем.


Христов, Христо (1997) Научното познание като светогледен проблем. Философия и наука, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 129-165.


 Ролята на човека като априорен субект на познавателния процес, закономерности на научното познание от антропологически позиции.
  Студия
 активност на субекта на познание, парадигми на развитието на научното познание
 Издадено
  13250
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/