Promoting Cultural Studies in the Bulgarian University Context in the 1990s: Notes on Educational Practice


Цонева, Петя (2009) Promoting Cultural Studies in the Bulgarian University Context in the 1990s: Notes on Educational Practice Сборник English Studies on This Side. Post-2007 Reckonings, Пловдивски университет


 
  Статия
 
 Издадено
  13249
 Петя Цонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/