‘The Ground beneath Our Feet’: Reworking the Myth of Flying in Salman Rushdie’s Fiction


Цонева, Петя (2013) ‘The Ground beneath Our Feet’: Reworking the Myth of Flying in Salman Rushdie’s Fiction Сборник Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting, СУ


 
  Статия
 
 Издадено
  13246
 Петя Цонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/