“The Crumbling House, the Exploding Planet, the Invading Desert: Topoi of Decay in Antoine de Saint-Exupery.” Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013, ред. Бонджолов, Хр., Стоян Буров и др. Велико Търново, 2014, pp. 385-391, ISBN 978-954-524-975-4. COBISS.BG-ID - 1274191588. Web.


Цонева, Петя (2014) “The Crumbling House, the Exploding Planet, the Invading Desert: Topoi of Decay in Antoine de Saint-Exupery.” Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013, ред. Бонджолов, Хр., Стоян Буров и др. Велико Търново, 2014, pp. 385-391, ISBN 978-954-524-975-4. COBISS.BG-ID - 1274191588. Web. Юбилейна конференция, ВТУ


 
  Статия
 
 Издадено
  13244
 Петя Цонева

1. В Ringmar, Erik. “A World Without States.” Politics without Borders. An Anarchist History of the State, http://ringmar.net/politicaltheoryfornomads/index.php/9-a-world-without-states/. Pageless. Web.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/