“The Sea as Moving Threshold. Spaces of Transition in Joseph Conrad.” National Literatures and the Process of Cultural Globalization, edited by Irma Ratiani, Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2014, pp. 137-146, ISBN 978-9941-0-7221-5. Print.


Цонева, Петя (2014) “The Sea as Moving Threshold. Spaces of Transition in Joseph Conrad.” National Literatures and the Process of Cultural Globalization, edited by Irma Ratiani, Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2014, pp. 137-146, ISBN 978-9941-0-7221-5. Print. Сборник National Literatures and the Process of Cultural Globalization, Тбилиси, Грузия


 
  Статия
 
 Издадено
  13243
 Петя Цонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/