Oral Tradition and Native American Writing. The Case of Louise Erdrich


Цонева, Петя (2015) Oral Tradition and Native American Writing. The Case of Louise Erdrich Сборник Tradition and Contemporary Literature, Тбилиси, Грузия


 
  Статия
 
 Издадено
  13241
 Петя Цонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/