Анализ на методите за въвеждане на информация в автоматизираните обучаващи комплекси(Лазаров С.Л., Георгиева М.Я.)


Тодоров, Георги (1985) Анализ на методите за въвеждане на информация в автоматизираните обучаващи комплекси(Лазаров С.Л., Георгиева М.Я.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски” - В.Търново, кн. 15 - “Военна кибернетика и електроника” , стр. 74-77


 
  
 
 
  1324
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/