Някои аспекти на хуманизацията като глобална ценност.


Христов, Христо (1993) Някои аспекти на хуманизацията като глобална ценност. Философия и аксиология, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 175-179


 Мястото на човека в мегаеволюционния процес, основни етапи, проблемът за индивидуализацията.
  Студия
 Историята като индивидуализация.
 Издадено
  13237
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/