Човекът във философската рефлексия


Христов, Христо (1998) Човекът във философската рефлексия Трудове на ВТУ "Св.св.Кирил и Методий", Т.3-4-5, Кн.3, "Философия", УИ ВТУ, В.Търново, 15-55.


 Как е възможен "човекът" като обект на светогледно постигане.
  Студия
 Философска антропология, теории за човека.


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  13236
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/