Човекът в системата на метафизиката


Христов, Христо (1999) Човекът в системата на метафизиката Човекът във философията (Идеи на философската антропология), Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 153-179.


 Проблеми и предизвикателства пред философско-светогледното осмисляне на човека, методологически и теоретически аспекти.
  Студия
 Човек, самопознание, битие.
 
  13235
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/