Антропологически измерения на социалната действителност


Христов, Христо (2009) Антропологически измерения на социалната действителност Философия, история, политика, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 7-26


 Обществото като реализация на собственото развитие на човека, като закономерно и последователно разгръщане на неговия био-психо-социален потенциал.
  Студия
 Индивидуална и социална действителност, индивид, личност и общество.


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  13234
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/