/автор, съставител/ Антропологическият проблем в системата на философията; Послеслов.


Христов, Христо (2011) /автор, съставител/ Антропологическият проблем в системата на философията; Послеслов. Философска антропология (Избр. гледни точки), Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново, 159-196; 240-243.


 Значението на антропологическата проблематика като реализация на идеята за всеобщността и пълнотата на философското знание, като пределна цел на философстването.
  Студия
 Категорията "човек", мястото на човека в системата на битието
 Издадено
  13231
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/