Подсистема за стасистика и анализ успеваемостта на студентите (Тодорова М.К., Георгиев Д., Тодорова Л.К.)


Тодоров, Георги (1984) Подсистема за стасистика и анализ успеваемостта на студентите (Тодорова М.К., Георгиев Д., Тодорова Л.К.) Сб.н.тр.ВВОВУ “В.Левски” - В.Търново, кн.14, стр. 128-132


 
  
 
 
  1323
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/