“Aesthetics of Transparency, or the Postmodern Significance of a Conceptual Art Exhibition at a Mall”


Русев, Росен (2013) “Aesthetics of Transparency, or the Postmodern Significance of a Conceptual Art Exhibition at a Mall” OM, October 2013.


 
  Статия
 




 Издадено
  13227
 Росен Русев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/