“Between Ethics and Politics: An Essay on Levinas’ Philosophy of Justice”


Русев, Росен (2011) “Between Ethics and Politics: An Essay on Levinas’ Philosophy of Justice” Sofia Philosophical Review, Vol. IV, No. 2.


 
  Студия
 
 Издадено
  13225
 Росен Русев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/