Организация на командно ниво на управление на микропроцесори от типа “разряден слой” (Неделчев л.Н., Неделчева Т.В., Крежов А.А.)


Тодоров, Георги (1984) Организация на командно ниво на управление на микропроцесори от типа “разряден слой” (Неделчев л.Н., Неделчева Т.В., Крежов А.А.) Сб.н.тр. ВВОВУ “В.Левски”- В.Търново, кн. 14, стр.139-145.


 
  
 
 
  1322
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/