/авт. и съст./ Предговор; Човек и практика.


Христов, Христо (2016) /авт. и съст./ Предговор; Човек и практика. Практическа флософия, Б-ка "Диоген", УИ ВТУ, В.Търново 2016,7-8;17-33.


 Значението на философията като "приложна" дисциплина, философстването като отразяване и претворяване на пределните основания на битието
  Студия
 Философия, обективни условия за трансформация в действена форма на знание
 Издадено
  13213
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/