Човекът - рефлексивно-методологически проекции.


Христов, Христо (2014) Човекът - рефлексивно-методологически проекции. ИК "Знак 94", В.Търново, 246.


 Теоретко-методологически светогледно-ценностен анализ на проблема за човека като субект и обект на "метафизическо" постигане.
  Монография
 Философия на човека, антропологическо и метафизическо, методологически аспекти на рефлексията
 Издадено
  13210
 Христо Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/