Организация на бързодействуващи структури на микро-ЕИМ на основата на микропроцесори от типа “разряден слой” (Неделчев Пл.Н., Недечева Т.В., Крежов А. А)


Тодоров, Георги (1984) Организация на бързодействуващи структури на микро-ЕИМ на основата на микропроцесори от типа “разряден слой” (Неделчев Пл.Н., Недечева Т.В., Крежов А. А) Сб. н. тр. ВВОВУ “В.Левски” - В.Търново, кн. 14, стр.133-138.


 
  
 
 
  1321
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/