За границите на историческото минало (Философски анализ)


Иванов, Здравко (1995) За границите на историческото минало (Философски анализ) София, Сп. Философия, кн.5, с. 58-63


 Изследват се границите на историята като наука
  Статия
 история, минало, граници, предмет
 Издадено
  13209
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/