Проблемът за субекта и обекта на социалната справедливост


Иванов, Здравко (1989) Проблемът за субекта и обекта на социалната справедливост Габрово, в: Сб. Научна конференция посветена на 25 годишнината на ВМИ Габрово (Направление "Обществени науки"), с.97-101


 Изследват се въпросите за субекта и обекта на социалната справедливост в един общ социално-философски план
  Статия
 социална справедливост, субект, обект
 Издадено
  13207
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/