Презентизмът в историческото познание: същност, основания, възможности


Иванов, Здравко (1993) Презентизмът в историческото познание: същност, основания, възможности В. Търново, в: Тр. на Вту "Св.св. Кирил и Методий", Философия, кн.1, т.1, с.91-100


 Изследва се презентизма като познавателен подход към историческото минало с неговите силни и слаби страни
  Статия
 Историческо познание, презентизъм, познавателни подходи
 Издадено
  13206
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/