Как е възможно философско-историческото познание


Иванов, Здравко (1993) Как е възможно философско-историческото познание В. Търново, в: Антология по философия на историята (Онтологическа проблематика), с.3-11


 Изследват се основанията и философските предпоставки на философско-историческото познание
  Статия
 философия, философия на историята, основания, предпоставки
 Издадено
  13205
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/