Възникване и предмет на философията на историята


Иванов, Здравко (1994) Възникване и предмет на философията на историята В. Търново, в: Антология по философия на историята (Гносеологическа проблематика), с. 5-12


 Изследват се въпросите за възникването и предмета на философията на историята като относително независима сфера на философското познание
  Статия
 Философия на историята, възникване, същност, предмет
 Издадено
  13204
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/