Рационалното и ирационалното в историята


Иванов, Здравко (1996) Рационалното и ирационалното в историята В. Търново, в: Любомъдрие, т. 1, с. 57-64


 Изследват се източниците на ирационалното в историята, въпреки привидното "рационално лустро" на човешките действия
  Статия
 Рационално, ирационално, история
 Издадено
  13203
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/