Парадоксалността на историята: източници и преодоляване


Иванов, Здравко (1998) Парадоксалността на историята: източници и преодоляване София, във: Философията на историята и бъдещето на историята, с. 110-119


 Изследват се източниците на парадоксалността в историята и възможните пътища за нейното преодоляване
  Статия
 история, парадоксалност, преодоляване
 Издадено
  13202
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/