От глобална към парцеларна история и нейното преодоляване


Иванов, Здравко (1997) От глобална към парцеларна история и нейното преодоляване София, във: Философски алтернативи, кн.3, с.81-87


 Изследва се процеса на глобализацията на развитието
  Статия
 история, парцеларно, глобално
 Издадено
  13201
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/